ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων σχετικά με το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για το έτος 2018 δεν έχει ακόμα ξεκινήσει στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού.