ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ - ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με τις καλοκαιρινές θέσεις εργασίας γίνεται συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα που θα βρείτε εδώ..

Στην συνέχεια ο αρχηγός της κατασκήνωσης, θα επιλέξει μεταξύ των αιτήσεων που θα γίνουν, τα άτομα που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, και θα τα καλέσει σε ένα επαγγελματικό ραντεβού, στα κεντρικά μας γραφεία. Μετά την συνέντευξη που θα δωθεί, θα γίνει και η τελική επιλογή των στελεχών.